Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ của chúng tôi

Gấm Lụa
Gấm Lụa
Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Xem Bản đồ Google
Điện thoại
0904911829

Thời gian Mở cửa
8h- 18h

Thông tin liên hệ